Justyna Krenz

W 1993 r. z wyróżnieniem ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, uzyskując tytuł nauczyciela rytmiki. Jest absolwentką muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1997 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymała tytuł magistra. W 2005 r. ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Artystycznym UMCS w zakresie wiedzy o kulturze. W 2012 r. ukończyła Podyplomowe Studia Teorii Muzyki pod kierunkiem prof. Reginy Chłopickiej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Od 2010 r. jest nauczycielem dyplomowanym. Wielokrotnie korzystała z różnych form doskonalenia zawodowego. Wciąż się szkoli, uczestnicząc w różnych kursach, warsztatach, konferencjach naukowych. Pracowała w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, Szkole Muzycznej w Parczewie. Aktualnie jest nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej im. Bolesław Chrobrego w Lublinie oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. Naucza rytmiki i kształcenia słuchu w Szkole Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego. Za działalność w zakresie kultury i oświaty w 2018 r. otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin.

Wstecz