Krzysztof Serweta

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Legitymuje się stopniem nauczyciela mianowanego oraz kwalifikacjami wyższymi magisterskimi z przygotowaniem pedagogicznym potwierdzone aktem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Posiada 38 letnie doświadczenie zawodowe w nauczaniu gry na skrzypcach i altówce w szkole I i II stopnia. Jako wicedyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K.Lipińskiego w Lublinie w latach 1984 – 2001 organizował i czynnie uczestniczył w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego: seminaria, lekcje pokazowe i mistrzowskie z artystami polskimi i zagranicznymi, szkolenia, wykłady, konkursy lokalne i regionalne. Od wielu lat organizuje i prowadzi wakacyjne warsztaty instrumentalne dla małych skrzypków w wieku od 7 do 12 lat w Janowie Lubelskim i Kazimierzu Dolnym. Był powoływany przez Centrum Edukacji Artystycznej do prac w komisjach konkursowych zarówno jako przewodniczący jak i członek. Jego wychowankowie tak z klasy skrzypiec jak i altówki uzyskują czołowe lokaty w egzaminach o indeks oraz kontynuują z powodzeniem edukację w Akademiach Muzycznych w całym kraju a nawet w klasie skrzypiec w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Starsi pracują zawodowo jako instrumentaliści w wielu miastach kraju jak i poza granicami Polski. Jego uczniowie skrzypiec i altówki biorą udział w licznych przesłuchaniach i konkursach regionalnych oraz krajowych. Jako potwierdzenie właściwej pracy i umiejętności pedagogicznych Pan Krzysztof Serweta był wielokrotnie doceniany i nagradzany przez Dyrekcję Szkoły oraz władze nadrzędne.

Wstecz