Piotr Tokarczyk

Jest Absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunku muzykologia, o specjalizacji etnomuzykologicznej i gry organowej. W 2004 r. z wynikiem bardzo dobrym uzyskał tytuł magistra. Ukończył także Kurs Pedagogiczny w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w zakresie nauczania historii muzyki z literaturą muzyczną, audycji muzycznych i form muzycznych. Korzystał z różnych form doskonalenia zawodowego. Uczestniczył w różnego rodzaju kursach, warsztatach i szkoleniach, m. in. Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie, Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rodziny gdzie łączył swe zainteresowania psychologizne z muzycznymi pisząc pracę na temat działania muzyki na rozwój psychofizyczy dziecka w okresie prenatalnym. Jest także doktorantem KUL-u . Jest czynnym pedagogiem szkół muzycznych regionu lubelskiego. Będąc czynnym organistą i chórmistrzem prowadzi ożywioną działalność koncertową, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach i festiwalach. Jest członkiem Stowarzyszenia Społecznej szkoły muzycznej w Bełżycach i Archidiecezjalnej Komisji Organistowskiej w Lublinie.

Wstecz