Przemysław Raczek

Przemysław Raczek urodził się w Bielsku-Białej, gdzie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie altówki mgr Witolda Szulakowskiego.

Następnie studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył w 2005 r. w klasie altówki dr hab. Michała Mickera oraz w 2010 r. w klasie altówki barokowej dr hab. Zbigniewa Pilcha. Podczas pierwszych studiów (2004 r.) przebywał na stypendium w Hochschule Für Musik w Dreźnie w klasie altówki prof. Uty Vincze oraz w klasie kameralistyki prof. Vladimira Bukáča. W latach 2005 – 2009 pracował jako altowiolista w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Tam też współtworzył kwartet smyczkowy Fandango.

Obecnie jest zatrudniony w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie na stanowisku altowiolisty. Jest również członkiem lubelskiego kwartetu smyczkowego Ambitus. Nauczanie gry na altówce rozpoczął w 2011 r. w Szkole Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów Polskich w Kraśniku, w której pracuje do dziś (posiada tytuł nauczyciela mianowanego).

Pasjonuje się wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych, którą wykonuje m. in. z Wrocławską Orkiestrą Barokową oraz lubelskim zespołem muzyki dawnej Senza Battuta.

Wstecz