Koszty

 

w Szkole Muzycznej I st.
w Szkole Muzycznej II st
Informacje dla osób niebędących obywatelami polskimi
 

 

Pobierz blankiet wpłaty

PDF Doc

 

 

NR KONTA:

73 1160 2202 0000 0002 4734 0469

Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie

BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43

 

W związku z modernizacją systemu weryfikacji opłat czesnego prosimy o umieszczanie w tytule przelewu następujących informacji:

imię i nazwisko ucznia, szkoła (I st./II st.), miesiąc i rok za jaki została dokonana opłata, informacja o wypożyczeniu instrumentu (jeśli dotyczy).

W przypadku wprowadzenia danych w sposób nieprawidłowy na koncie ucznia mogą pojawić się zaległości.