Szkoła realizuje różnej rangi projekty - duże, zewnętrzne we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami oraz projekty szkolne - angażujące społeczność szkolną - uczniów, nauczycieli i rodziców. Są to między innymi:

 • koncerty szkolne i pozaszkolne, np. cykliczne koncerty w Trybunale Koronnym, Filharmonii Lubelskiej i innych instytucjach kultury
 • warsztaty dla uczniów i nauczycieli
 • audycje muzyczne
 • popisy klasowe i sekcyjne
 • wycieczki edukacyjne np. do filharmonii, opery

Projekty realizowanie w poprzednich latach to m.in.

          - Turniej Smyczkowy

          - Konkurs Piosenki "Lutosławski dla najmłodszych"

          - cykl koncertów "Gdzie mieszka muzyka"

          - cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki"

          - Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

          - Festiwal im. Witolda Lutosławskiego

          - Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie

          - Szkolny Konkurs Kompozytorski

          - Szkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu

          - Targi Edukacyjne

Za jedno z ważniejszych zadań uważamy aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury, dlatego stałym elementem pracy naszej szkoły jest organizacja koncertów, konkursów, warsztatów, uroczystości, audycji, nagrań i tym podobnych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności. Częstokroć są to wydarzenia integracyjne, przygotowywane we współpracy z nauczycielami i uczniami zaprzyjaźnionych szkół. Instytucje, z którymi współdziałaliśmy od początku naszej działalności to m.in.:

 • Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia
 • Niepubliczne Ognisko Artystyczne "Akademia Talentów" w Lublinie
 • Stowarzyszenie Szkół Artystycznych PRO ARTE
 • Muzeum na Zamku Lubelskim
 • Lubartowska77.pl "Odkrywamy Talenty"
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego Filia nr 35
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów AK w Krężnicy Jarej
 • zespół wokalny "Wiolinki"
 • Szkoła Podstawowa im. 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej
 • Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czółnach
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 39 w Lublinie
 • Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego w Lublinie
 • Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
 • Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach
 • Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Lubartowie
 • Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania PSP im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niedrzwicy Dużej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach
 • Fundacja "Między Nami"
 • Stowarzyszenie EMAUS
 • Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza
 • Nieformalna Grupa Młodzieżowa AtywAkcja w Krężnicy Jarej
 • Stowarzyszenie Twórców Kultury "Czerwone Susły" w Krężnicy Jarej
 • Pallotyński Sekretariat Misyjny
 • Polski Czerwony Krzyż w Lublinie
 • Radio Lublin
 • Filharmonia Lubelska
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE:

 

2023  
Wydanie publikacji pt. „Andrzej Cwojdziński – człowiek i dzieło – biografia kompozytora związanego z Lublinem w rocznicę jego śmierci"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”

 

mkidnnimit

2020

 
VIII Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy Lublin 2020

Współorganizowany ze Stowarzyszeniem Szkół Artystycznych "Pro Arte", zrealizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin

2019  
Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2018  
Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2017  

IV Konkurs Piosenki „Lutosławski dla najmłodszych”

Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie

Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2016  

III Konkurs Piosenki „Lutosławski dla najmłodszych”

Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie

VII Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy Lublin 2016 Współorganizowany ze Stowarzyszeniem Szkół Artystycznych "Pro Arte", zrealizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin
Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2015  

II Konkurs Piosenki „Lutosławski dla najmłodszych”

Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie

2014  

IV Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 27-28.09.2014 z udziałem: Janusza Szroma, Sergey’a Davydov’a, Mariusza Bogdanowicza oraz Frank’a Parker’a

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej, dofinansowanie z UM Lublin

VI Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy Lublin 2016

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

2013  

III Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe – 10-11.05.2013 z udziałem David Doruzka Trio

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej, dofinansowanie z UM Lublin

Lutosławski dla najmłodszych: konkurs piosenki dziecięcej autorstwa W. Lutosławskiego

oraz konkurs prac plastycznych inspirowanych twórczością kompozytora

dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu "Lutosławski 2013-Promesa",

realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Wymiana międzynarodowa w ramach projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie"

finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Wyjazd do Hiszpanii w marcu 2013 r.

2012  

V Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

II Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Wymiana międzynarodowa w ramach projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie"

finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Wyjazd do Niemiec w grudniU 2012 r.

2011  

Kursy Muzyczne

Współorganizowany ze Stowarzyszeniem Szkół Artystycznych PRO ARTE

II Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rozrywkowo-Gospelowej

Współorganizowany z Niepubliczną Szkołą Muzyki Rozrywkowej w Lublinie

2010  

IV Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

Współfinansowany ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

I Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe

współorganizacja z Niepubliczną Szkołą Muzyki Rozrywkowej w Lublinie

I Konkurs Piosenki Rozrywkowo-Jazzowej

współorganizacja z Niepubliczną Szkołą Muzyki Rozrywkowej w Lublinie

2009  

Zakup sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Muzycznej

współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomoc De Minimis, dofinansowanie w ramach Programu " Rozwój infrastruktury kultury"

2008  

III Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

XVI Międzynarodowy Kurs Muzyki Kameralnej

współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Fundusz Promocji Kultury), pomoc De Minimis

2007  
II Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy 2007 współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej
2006  
I Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy 2006