Szkoła realizuje różnej rangi projekty - duże, zewnętrzne we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami oraz projekty szkolne - angażujące społeczność szkolną - uczniów, nauczycieli i rodziców. Są to między innymi:
 

 • koncerty szkolne i pozaszkolne, np. cykliczne koncerty w Trybunale Koronnym czy w Kaplicy Trójcy Świętej
 • warsztaty (pianistyczne, saksofonowe, gitarowe, wiolonczelowe)
 • audycje muzyczne
 • popisy klasowe i sekcyjne
 • wycieczki edukacyjne np. do filharmonii, opery czy teatru
 • Turniej Smyczkowy
 • Konkurs Piosenki "Lutosławski dla najmłodszych"
 • cykl koncertów "Gdzie mieszka muzyka"
 • cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki"
 • Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy
 • Festiwal im. Witolda Lutosławskiego
 • Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie
 • Szkolny Konkurs Kompozytorski
 • Szkolny Konkurs z Kształcenia Słuchu
 • Targi Edukacyjne


WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Za jedno z ważniejszych zadań uważamy aktywne oddziaływanie na otoczenie w sferze kultury, dlatego stałym elementem pracy naszej szkoły jest organizacja koncertów, konkursów, warsztatów, uroczystości, audycji, nagrań i tym podobnych przedsięwzięć dla lokalnej społeczności. Częstokroć są to wydarzenia integracyjne, przygotowywane we współpracy z nauczycielami i uczniami zaprzyjaźnionych szkół. Instytucje, z którymi współdziałaliśmy od początku naszej działalności to m.in.:

 • Lubelska Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej II stopnia
 • Niepubliczne Ognisko Artystyczne "Akademia Talentów" w Lublinie
 • Stowarzyszenie Szkół Artystycznych PRO ARTE
 • Muzeum na Zamku Lubelskim
 • Lubartowska77.pl "Odkrywamy Talenty"
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego Filia nr 35
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów AK w Krężnicy Jarej
 • zespół wokalny "Wiolinki"
 • Szkoła Podstawowa im. 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej
 • Szkoła Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czółnach
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 39 w Lublinie
 • Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego w Lublinie
 • Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
 • Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. Henryka Wieniawskiego w Bełżycach
 • Społeczna Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Lubartowie
 • Lubelska Szkoła Sztuki i Projektowania PSP im. Stanisława Wyspiańskiego w Lublinie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Niedrzwicy Dużej
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach
 • Fundacja "Między Nami"
 • Stowarzyszenie EMAUS
 • Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza
 • Nieformalna Grupa Młodzieżowa AtywAkcja w Krężnicy Jarej
 • Stowarzyszenie Twórców Kultury "Czerwone Susły" w Krężnicy Jarej
 • Pallotyński Sekretariat Misyjny
 • Polski Czerwony Krzyż w Lublinie
 • Radio Lublin

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE:

2020  
VIII Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy Lublin 2020 Współorganizowany ze Stowarzyszeniem Szkół Artystycznych "Pro Arte", zrealizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin
2019  
Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2018  
Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2017  

IV Konkurs Piosenki „Lutosławski dla najmłodszych”

Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie

Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2016  

III Konkurs Piosenki „Lutosławski dla najmłodszych”

Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie

VII Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy Lublin 2016 Współorganizowany ze Stowarzyszeniem Szkół Artystycznych "Pro Arte", zrealizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin
Cykl koncertów ramach projektu "Gdzie mieszka muzyka" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
Cykl spotkań dla dzieci "Akademia Muzyki" Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie
2015  

II Konkurs Piosenki „Lutosławski dla najmłodszych”

Współorganizowany z Miejską Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego Filia nr 35 w Lublinie

2014  

IV Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe 27-28.09.2014 z udziałem: Janusza Szroma, Sergey’a Davydov’a, Mariusza Bogdanowicza oraz Frank’a Parker’a

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej, dofinansowanie z UM Lublin

VI Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy Lublin 2016

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

2013  

III Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe – 10-11.05.2013 z udziałem David Doruzka Trio

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej, dofinansowanie z UM Lublin

Lutosławski dla najmłodszych: konkurs piosenki dziecięcej autorstwa W. Lutosławskiego

oraz konkurs prac plastycznych inspirowanych twórczością kompozytora

dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w ramach programu "Lutosławski 2013-Promesa",

realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Wymiana międzynarodowa w ramach projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie"

finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Wyjazd do Hiszpanii w marcu 2013 r.

2012  

V Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

II Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

Wymiana międzynarodowa w ramach projektu Comenius "Uczenie się przez całe życie"

finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Wyjazd do Niemiec w grudniU 2012 r.

2011  

Kursy Muzyczne

Współorganizowany ze Stowarzyszeniem Szkół Artystycznych PRO ARTE

II Ogólnopolski Konkurs Piosenki Rozrywkowo-Gospelowej

Współorganizowany z Niepubliczną Szkołą Muzyki Rozrywkowej w Lublinie

2010  

IV Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

Współfinansowany ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

I Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe

współorganizacja z Niepubliczną Szkołą Muzyki Rozrywkowej w Lublinie

I Konkurs Piosenki Rozrywkowo-Jazzowej

współorganizacja z Niepubliczną Szkołą Muzyki Rozrywkowej w Lublinie

2009  

Zakup sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Muzycznej

współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pomoc De Minimis, dofinansowanie w ramach Programu " Rozwój infrastruktury kultury"

2008  

III Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy

współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej

XVI Międzynarodowy Kurs Muzyki Kameralnej

współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Fundusz Promocji Kultury), pomoc De Minimis

2007  
II Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy 2007 współfinansowanie ze środków Centrum Edukacji Artystycznej
2006  
I Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy 2006