Dokumenty wymagane przy zapisach do szkoły muzycznej to:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (w przypadku instrumentów dętych - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym)
  • wniosek o przyjęcie do szkoły I stopnia - tu do pobrania
    lub
  • wniosek o przyjęcie do szkoły II stopnia - tu do pobrania
  • potwierdzenie dokonania opłaty za badanie przydatności/egzamin wstępny
  • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o kształcenie w  szkole muzycznej I stopnia - tu do pobrania
    lub
  • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o kształcenie w szkole muzycznej II stopnia - tu do pobrania