rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 • Badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia - przyjęcie w poczet uczniów szkoły muzycznej I stopnia poprzedzone jest badaniem przydatności kandydata do nauki w szkole muzycznej poprzez sprawdzenie jego uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
 • Egzaminy wstępne dla kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia - egzamin obejmuje: (1) zagadnienia z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej - badanie poziomu przygotowania kandydata, jego słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej, słuchu harmonicznego, (2) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych. 


Dokumenty wymagane przy zapisach do szkoły muzycznej (przesłane drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub dostarczone osobiście do biura szkoły przy al. Kraśnickiej 84, 20-718 Lublin to:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej
 • potwierdzenie uiszczenia jednorazowej opłaty za badanie przydatności/egzamin wstępny w wysokości 50,00 zł na rachunek szkoły w BANK MILLENNIUM S.A. o/Lublin, ul. Zana 43: 73 1160 2202 0000 0002 4734 0469
 • wniosek o przyjęcie do szkoły I stopnia - tu do pobrania
  lub
 • wniosek o przyjęcie do szkoły II stopnia - tu do pobrania
 • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o przyjęcie do szkoły I stopnia - tu do pobrania
  lub
 • po zakwalifikowaniu kandydata - umowa o przyjęcie do szkoły II stopnia - tu do pobrania

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

 

Regulamin przyjmowania - szkoła muzyczna I stopnia

  Regulamin przyjmowania - szkoła muzyczna II stopnia