K. Ziarkowski - P. Harris - "Pony Ride"
Zespół ( w składzie: K. Grzyb, A. Ławecka, N. Maciejewska i B. Walczak) - "Jezus Malusieński"
K. Ziarkowski - "Anioł pasterzom mówił"
L. Włoda - "Mizerna cicha"
L. Włoda - D. Kabalewski "Marsz"
N.Maciejewska - W. H. Squire "The Twilight"