Andrzej Waszczuk

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie saksofonu prof. Andrzeja Rzymkowskiego. Był uczestnikiem warsztatów i seminariów saksofonowych prowadzonych przez: Jean-Marie Londeix (Bordeaux), Guntera Priesnera (Norymberga), Davida Pitucha (Chicago), Claude'a Delangle (Paryż). Obecnie jest nauczycielem w lubelskich szkołach muzycznych, oraz wykładowcą saksofonu na Wydziale Artystycznym UMCS. Współpracuje z Filharmonią Lubelską, jest jurorem konkursów i przesłuchań w regionie lubelskim. Do najciekawszych wydarzeń w swojej działalności artystycznej zalicza udział w cyklu koncertów organizowanym przez Fundację Galeria Na Prowincji "Arcydzieła Muzyki Kameralnej", oraz uczestnictwo w światowym prawykonaniu utworu Bogusława Scheffera "Monophonie VI", które miało miejsce w Norymberdze.

Wstecz